Beijing Zoo : Giant Panda

Beijing, China

Beijing Zoo
Introduction

Beijing Zoo Two
Giant Panda

Beijing Zoo Three
Elephant, Giraffe, Lion, Tiger

Beijing Zoo Four
Red Panda, Chimpanzee, Rhino, Zebra, Gazelle

Beijing Zoo Five
Ocean Hall, Aquarium

Beijing Zoo Six
Kangaroo, Parrot, Flamingo

Beijing Zoo Seven
Polar Bear, Lizard, Crocodile

Beijing Guide

The Beijing Zoo has a long and productive history with giant pandas. It was the first to breed giant pandas successfully (1963).


Gallery Three
(Elephant, Giraffe, Tiger, Lion)

Beijing Zoo